פירוש חלום באות ח
חזירי בר
חזרה אל חבר לשעבר
חזרה בתשבה
חזרה לבית הקודם
חזרה לבעלי בנפרד
חטא ביום כיפור
חטיפה
חטיפה של קררובי משפחה
חיבוק
חיבוק בלתי ניראה
חיבוק לאבא שמת
חיבוק מאדם אהוב
חיבוק מאדם מת
חיבוק עם אדם שנוא עלי במציאות
חיבקתי עץ
חיה
חיה פצועה בחצר של השכן
חיוך
חיוך מיתוך שינה
חיוך של חברה לשעבר
חיזר, חיזרים
חיטה
חיטה בשלה
חיידק
חייזר
חייזרים
חייט
חייל
חייל (לא קרוב או מכר)
חיילים

הקודם9876543210  הבא