פירוש חלום באות נ
נאום
נאצים
נביחות
נברשת
נגינה
נגינה בתזמורת
נגינה על אקורדיון
נגינה על אקורדיון מזייף
נגיסה מאוכל של אדם אחר
נגיעה בזהב
נגיעת מלאך או נשמה בראש
נגיעת מלאך או נשמה בראש
נגרות
נדנדה
נדנדות
נדרסת על ידיי אוטובוס באיטיות
נדרסתי בחלום
נהג
נהג אוטובוס
נהג אופנוע
נהגתי באוטובוס כשהנהג ירד לרגע
נהיגה
נהיגה בחושך מוחלט
נהיגה בכביש
נהיגה בלי רשיון
נהיגה במכונית
נהיגה במעגלים
נהיגה מהמושב האחורי
נהר
נהרות של צואה
11109876543210  הבא