תהליך השינה

מאת: מערכת dreams

תהליך השינה

השינה היא תהליך טבעי שמתרחש מדי ערב, אלא אם כן קיימת הפרעה המשבשת אותו.

כשליש מחיינו אנו מבלים בשינה, למרות זאת יש נטייה להתעלם מפרק כה חשוב בחיינו. הסיבה ליחס זה לשינה נעוצה ככל הנראה בכך שנראה לנו כאילו לא קורה בה דבר.

ביהדות נחשבת השינה לפי חז"ל, למעין מוות זמני ולכן עם פקיחת העיניים בבוקר מתפללים: "מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך", וכן אנו מצווים ליטול ידיים כדי להיטהר מהשינה לפני תפילת שחרית.

בניגוד גדול לתפיסה כי שינה הוא תהליך פשוט של רק "לכבות" את המוח, אנחנו יודעים כיום שהמוח מאוד פעיל כאשר אנחנו ישנים. מאז שנות השלושים של המאה ה- 20, עם התפתחות אמצעי הבדיקה וההדמיות של המוח, החל להתברר שאמנם השינה נראית מצב רגוע, אך לאמיתו של דבר מתחוללות בה פעילויות רבות.

השינה מאפשרת למערכות הגופניות לנוח, ויש לה תרומה חשובה ליכולתנו לתפקד טוב וביעילות ביום. יש לה עוד תפקיד חשוב מאוד והוא לארגן ולגבש את הזיכרון שלנו. תהליכים אלו מתרחשים בשלב בשינה המכונה שנת [Rapid Eye Movement] REM וזהו גם השלב שאנו חולמים בו.

השינה מחולקת לחמישה שלבים:
שלב 1: הוא מוכר בשם "שעת השינה".  בשלב זה אנו מתחילים להיסחף ולצאת לתהליך השינה, בשלב זה מאד קל
להעיר אדם


שלב 2: גלי המוח שלנו הופככים להיות איטיים יותר מבדרך כלל, וכן מופסקת תנועות העיניים. 


שלבים 3 ו 4 מתאפיינים בשינה עמוקה, ובהם מעורבים גלי דלתא. ההבדל ביניהם הוא שבשלב 3 יש גלים קטנים יותר מעורבים עם גלי דלתא ובשלב 4 מעורבים רק גלי דלתא.


שלב 5:  הוא שלב החלום, שנת REM, המוח פעיל יותר ובאופן זמני השרירים שלנו משותקים.


מחקרים רבים שנעשו בבני אדם וגם בבעלי חיים הראו שפגיעה בשלב זה של השינה גורעת הרבה מן היכולת לזכור פרטים או מטלות שנלמדו לפני השינה. גוף האדם זקוק גם לכמה חומרים שמופרשים בעיקר בלילה או רק בו כגון הורמון הגדילה, המופרש בשלבי השינה העמוקה שבתחילת הלילה וקורטיזול, סטרואיד טבעי, המופרש בסוף הלילה.

למאמרים נוספים:
חלומות סדרתיים
החלום - מציאות או דמיון?
חשיבותם של החלומות ומחזור השינה
אלמנט מזג האוויר בחלומות
 

חלמתם חלום ואתם רוצים להבין את המסר שלו? 
אתם מוזמנים להתקשר ל
מרכז המומחים של ישראל בטלפון 072-3401010