פירוש חלום באות ט
טיפוס על הר תוך מפגש עם אנשים
טיפוס על מגדל תוך מאמץ
טיפוס על סולם
טיפוס על סולם , הר וכד'
טיפטוף גשם
טיפטוף וירידת דם מהאף
טירה
טירה, גן-עדן, אצבעות
טירטור
טל על הצמחים
טלה
טלה שהופך לנחש
טלוויזיה שבורה
טלויזיה
טלית
טלנובלה
טלסקופ
טלפון
טלפון בחלום
טמבל
טניס
טפט
טפטוף מים בתקרה בבית
טריקת דלת
טרקטור
טרקטור דורס לי הרגל
טרקטור הרס בניין

הקודם210