פירוש חלום באות ז
זריחה
זריחת השמש
זריקה
זריקת זבל
זריקת חול לעיניים
זרם
זרם גבוה של מים
זרעים

הקודם210