פירוש חלום באות ה
התייסרות
התינוק שלי על המיטה שלי
התישבת על מיטה אחרי הצעתה
התכוונת לקפוץ אך נפלת
התכוננות להצגה (חזרות, הקראת טקסט)
התלכלכתי בצואה של אחרים
התלכלכתי בצואה של אנשים
התלת שתן
התמוטטות של בניין בשלבי בניה מתרקדמים, על ידי המנוף שמתמוטט
התמזמזות
התמכרות
התנגשות ברכב חונה, תאונה
התנהגות אלימה
התנצלות
התעופפות באויר
התעופפתי ורחפתי באויר
התעלמות
התעלסות
התעלפות
התעלפתי
התעמלות
התפעלות מבנה ארכיטקטוני
התקוטטות
התרגזות
התרגשות
התרמת איבר פנימי
התרמת דם
התרסקות
התרסקות במטוס
התרסקות מאופנוע כשאני הרוכב

הקודם109876543210