פירוש חלום באות ב
בת יענה
בת נאמנה
בת נופלת מגובה למזרקה ומתה
בת שנחטפה ונהרגה בתאונה
בתולה
בתולת ים

הקודם109876543210