פירוש חלום באות ס
סתימה בשיניים
סתימה נופלת משן

הקודם6543210