פירוש חלום באות נ
נעלי עקב
נעלי עקב מכאיבות
נעלי עקב שבורות
נעלי קרועות
נעליים
נעליים אדומות
נעליים גדולות עליי בהרבה מידות
נעליים גנובות
נעליים חדשות
נעליים ישנות נוחות
נעליים לבנות רטובות
נעליים נוחות ויפות
נעליים קרועות
נעלים
נעלים בהירות חדשות ונוחות
נעלים גדולות
נענע
נעקצת על ידי צרעה
נעקצתי באצבע על ידי זחל ארסי (נדל)
נער שראיתי וחשבתי שהוא איזה ילד שהכרתי בעבר, וכששאלתי אותו הסתבר שזה לא הוא- חלפו שנים מאז שראיתי בעצם את הילד עד לחלום
נערה מלוכלת ויפה מאוד
נערה מוכרת מסתקלתעליי דרך ראי כשהי חבולה בפנים
נערה מחייכת
נפגעת בראש
נפח
נפט
נפטר , אדם מת
נפילה
נפילה בחלום
נפילה במלכודת

הקודם11109876543210  הבא