פירוש חלום באות נ
נחשים רבים
נחשים רבים שחור לבן
נחשים שחורים
נטיעה ועקירה של עצים
נטישה של אחרים על ידך
נטישה-משהו נטש אותי עם רכבו באזור לא מוכר ונסע
ניאוף , בגידה
ניהול משרד
נייר
נייר צבעוני
ניסיון בריחה מבית סוהר שלא הצליח
ניסיון בריחה מוצלח מבית סוהר
ניסיון טיפוס על סולם בלא הצלחה / נפילה
ניסיון להרגיע בכי
ניסיון עלייה במדרגות יורדות ללא הצלחה פנייה לאחור ועלייה במדרגות רגילות עם הצלחה.
ניסית ללכוד ברשת
ניסיתי לשטוף במים בוץ מידיים שלי
ניסרת בעזרת משור
ניסרת משור
ניפילה מצוק עם רכב
ניצול
ניצוצות היוצאים מארובה
ניצחון
ניצחון במשחק דומינו
ניצחת במשחק קלפים
ניצל בנס
ניצן
ניקיון
ניקיון הבית
ניקית שטיח

הקודם11109876543210  הבא