פירוש חלום באות נ
נשרפת לי היד
נתינה למישהו לאכול רעל
נתנו לי מפתחות
נתת צדקה
נתת תרומה לקבצן
נתתי מכות למשהו לא מוכר
נתתי מפתח
נתתי מתנה
נתתי מתנה לילדה של השכנה מכנס ורוד
נתתי שוקולד

הקודם11109876543210