פירוש חלום באות ת
תשלום במטבעות כסף
תשלום חשבונות

הקודם6543210