פירוש חלום באות מ
מחסום בכביש
מחסור
מחסן מושקע ומסודר
מחסן ריק
מחפש את הבית
מחפשת את בני והוא לא עונה
מחפשת מקום להשתין וכל פכם משהו מפריע וחוסם
מחרוזת
מחשב אדום
מחשבון
מטאור
מטאטא
מטאטא מונח על האדמה
מטבח
מטבע זהב
מטבע כסף נוצץ
מטבע כסף שחוק
מטבע נחושת
מטבעות זהב
מטבעות כסף
מטבעעות
מטוס
מטוס בוער
מטוס מתרסק
מטוס קטן
מטוס רעידת אדמה תמונות בשמיים שריקת מטוס חושך
מטוס שמתפוצץ
מטוסים קטנים שדומים לטילים נופלים על אנשים
מטושטש
מטחנת מים

הקודם9876543210  הבא